Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Het afgelopen jaar stond vooral in het teken van het hoofd bieden aan de impact van corona op de Deventer samenleving. Zo hebben we uitvoering gegeven aan de diverse Rijksregelingen en compensatiemiddelen om onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners te ondersteunen en zijn we zorgvuldig omgegaan met prestaties die door de beperkende maatregelen niet konden worden geleverd door contractpartners. Nu er weer zicht komt op heropening van de samenleving, willen we de Voorjaarsnota benutten om investeringen te om uiteindelijk beter uit de coronacrisis te komen. We willen hier ook markeren dat we het afgelopen jaar, ondanks het vele thuiswerken en de beperkende maatregelen, ons collegeprogramma hebben kunnen uitvoeren met lokale partners en in nauwe samenwerking met uw raad. We hebben zo verder gebouwd aan de opgaven om Deventer krachtiger maken.

Alleen een sterk Deventer kan écht sociaal en duurzaam zijn en blijvend ontwikkelen. We hebben het voorrecht om in één van de oudste en mooiste steden van Nederland te wonen. Een stad die mede zo mooi kan zijn door de combinatie met de omliggende dorpen en ommelanden, die Deventer een lommerrijk, groen aanzien geven. Als college blijven we ons focussen op de volgende terreinen uit ons bestuursakkoord ‘Met lef en liefde voor Deventer’:

  • Deventer werkt;
  • Duurzaam Deventer;
  • Oog voor elkaar;
  • Levendig Deventer;
  • Samenwerken en samen leven.

We werken aan het versterken van kwaliteit voor onze inwoners. Dat doen we samen, het vraagt inzet en verantwoordelijkheid van iedereen, ook in financiële zin.