Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Hieronder worden de voorstellen nieuw beleid weergegeven langs de lijnen van ons bestuursakkoord ‘Met lef en liefde voor Deventer’ en treft u het samenvattende overzicht van deze voorstellen aan. In de afzonderlijke hoofdstukken worden de voorstellen in detail gepresenteerd.

Voor de volledigheid zijn in bijlage 1 alle ingediende voorstellen als totaallijst bijgevoegd.

(bedragen x €1.000)

Opgave

Programma

2021

2022

2023

2024

2025

Deventer werkt

Wonen en voorzieningen

Woningbouwopgave

Ruimtelijke ontwikkeling

Inc

0

300

300

0

0

Routekaart

Ruimtelijke ontwikkeling

Inc

100

0

0

0

0

Deventer studentenstad

Economie en internationaal beleid

Inc

50

0

0

0

0

Herstructurering Ludgeruskwartier

Ludgeruskwartier

Herstructurering en vastgoed

Inc

125

0

0

0

0

Integrale gebiedsontwikkeling

Gebiedsmanagement

Herstructurering en vastgoed

Inc

0

100

100

0

0

Aanvullende expertise

Herstructurering en vastgoed

Inc

0

75

75

0

0

Putting reserve gebiedsontwikkeling

Herstructurering en vastgoed

Inc

0

-175

-175

0

0

Flexwonen

Flexwonen

Ruimtelijke ontwikkeling

Inc

75

0

0

0

0

Deventer 2040

Deventer 2040

Burger en bestuur

Inc

0

60

0

0

0

Duurzaam Deventer

Energietransitie

Warmtetransitie

Inc

0

97

0

0

0

Grootschalige opwek

Inc

0

49

49

0

0

Klimaatadaptatieprogramma

Klimaatmakelaar

Leefomgeving

Inc

0

46

46

0

0

Duurzaamheidscentrum

Bewustwording

Milieu en duurzaamheid

Inc

0

50

0

0

0

Gebruikskosten stadsetalage

Milieu en duurzaamheid

Inc

0

13

0

0

0

Levendig Deventer

Cultuurvisie

Advies capaciteit

Kunst en cultuur

Inc

0

100

100

0

0

De Nieuwe Keizer

Investering

Ruimtelijke ontwikkeling

Inc

0

0

3.800

0

0

Aanloop en projectkosten

Ruimtelijke ontwikkeling

Inc

0

120

120

200

100

Verkenning

Ruimtelijke ontwikkeling

Inc

120

0

0

0

0

Deventer verhaal

Huurcompensatie

Kunst en cultuur

Inc

0

30

30

30

0

Agenda Binnenstad

Investering co-financiering 4e stadsarrangement

Leefomgeving

Inc

0

250

0

0

0

Beleidsadviseur economie binnenstad

Economie en internationaal beleid

Inc

0

100

100

0

0

Samenwerken en samen leven

Investeringen in de wijken

Buurtmakers

Meedoen

Inc

0

200

200

0

0

Capaciteit inwoner aan zet

Burger en bestuur

Inc

0

50

0

0

0

Deltabuurt

Inzet Deltabuurt

Meedoen

Inc

0

100

0

0

0

Kamerverhuur

Openbare orde en veiligheid

Inc

0

100

100

0

0

Digitalisering

Datagedreven werken

Bedrijfsvoering

Inc

0

150

54

0

0

I-uitvoeringsplannen

Bedrijfsvoering

Inc

0

0

36

0

0

Handhaving en aanpak fraude en ondermijning

Adreskwaliteit

Burger en bestuur

Inc

0

75

0

0

0

Uitvoering Bibob

Openbare orde en veiligheid

Inc

0

70

70

0

0

Bodycams handhaving

Openbare orde en veiligheid

Inc

0

50

0

0

0

Problematiek Beestenmarkt

Planvorming

Openbare orde en veiligheid

Inc

0

50

0

0

0

Investering openbare ruimte

Openbare orde en veiligheid

Inc

0

200

0

0

0

Inzet duo BOA's

Inzet duo BOA's

Openbare orde en veiligheid

Inc

0

100

100

0

0

Kabinetsazken en strategische communicatie

Kabinetszaken en strategische communicatie

Burger en bestuur

Inc

0

100

100

0

0

Webredactie

Bedrijfsvoering

Inc

0

75

75

0

0

Recruiter

Bedrijfsvoering

Inc

0

38

75

0

0

Verkeersregelintallaties

Meerjarig onderhoud

Leefomgeving

Str

0

75

75

75

75

Hulpmiddelen raad

ICT hulpmiddelen raad

Bedrijfsvoering

Str

18

37

32

32

32

Totaal Expolitatie Structureel

18

112

107

107

107

Totaal Exploitatie Incidenteel

470

2.123

1.555

230

100

Totaal Investeringen Incidenteel

0

450

3.800

0

0

Totaal Incidenteel (Exploitatie + Investeringen)

470

2.573

5.355

230

100

Totaal

488

2.685

5.462

337

207