Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

De uitkomst van de begroting na de nieuwe autonome ontwikkelingen is als volgt:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomst begroting na nieuwe autonome ontwikkelingen

9.964

513

187

660

-227

Van deze ruimte in de begroting stellen we voor hiervan een bedrag van €9,2 miljoen vrij te maken voor dekking van eenmalig nieuw beleid en een tweetal voorstellen structureel nieuw beleid.
Ook voeden we ons eigen vermogen gezien de grote onzekerheden met betrekking de inkomsten van het rijk. Conform de afspraken in het bestuursakkoord presenteren we hierna een sluitende begroting met voldoende weerstandsvermogen.  

Uitkomst Voorjaarsnota (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomst begroting na nieuwe autonome ontwikkelingen

9.964

513

187

660

-227

Eenmalig Nieuw beleid

-8.728

0

0

0

0

Structureel Nieuw beleid

-18

-112

-107

-107

-107

Sub-totaal

1.218

401

80

553

-334

Storting in generieke weerstandsreserve

-1.218

-401

-80

-553

0

Putting uit generieke weerstandsreserve

0

0

0

0

334

Saldo

0

0

0

0

0