Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Warmtetransitie

8.3 Wonen en bouwen

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Grootschalige opwek

7.4 Milieubeheer

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Duurzaamheidscentrum

7.4 Milieubeheer

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen