Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Vanuit de voorgaande jaren beschikken we nog over een lijst voorportaal investeringen. Afgelopen jaar heeft zich ondanks corona gekenmerkt door nieuwe ontwikkelingen en ambities. Duidelijk is geworden dat we rondom wonen en voorzieningen een grote opgave hebben. Ontwikkelingen in de Centrumschil, Keizerslanden en de Poort van Deventer worden integraal benaderd en de ambitie in deze gebieden is opgeschroefd.  Een programma Fiets is vastgesteld. Om alle ambities waar te maken, zijn investeringen nodig. Dit maakte het noodzakelijk om de voorportaallijst een complete update te geven. Zo veel mogelijk
investeringen uit de vastgestelde ambitiedocumenten zijn opgenomen in deze hernieuwde voorportaallijst.
Een aantal resterende majeure projecten en opgaven uit de oude voorportaallijst blijft staan. Vergeleken met de voorportaallijst van de begroting 2021 zijn geen investeringen geschrapt. Enkele afzonderlijke investeringen zijn toegevoegd, te weten:

 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
 • Verkabeling van de hoogspanningsleidingen in Diepenveen;
 • Vervangen dak de Scheg;
 • IHP scholen en gymzalen;
 • Sporthal Bathmen.

Voorportaal investeringen

De volledige lijst bestaat nu uit de volgende onderwerpen.

 • Wonen en voorzieningen;
 • Gebiedsprogramma Centrumschil inclusief de Kien;
  • Parkeeropgave Centrumschil (capaciteitsuitbreiding mits noodzakelijk);
  • Haveneiland en ondernemerskavels;
  • Projecten binnenstad’;
  • Cultuurvoorzieningen.
 • Gebiedsprogramma Keizerslanden;
  • Capaciteitsvergroting kruisingen Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf);
  • Rijbaanverdubbeling Oldenielstraat (bereikbaarheidsconclaaf).
 • Poort van Deventer;
  • Infrastructuur rondom Poort van Deventer;
  • Hoogwaardig openbaar vervoer.
 • Digitalisering en smart city;
 • Energietransitie en warmtetransitie;
 • IHP scholen en gymzalen;
 • 3e brug (bereikbaarheidsconclaaf);
 • Waterveiligheid en maatregelen IJssel (richting 2050);
 • Vergroten capaciteit/ vervanging sluiscomplex;
 • Programma Fiets;
 • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed;
 • Vervanging dak Scheg;
 • Sporthal Bathmen;
 • Verkabeling hoogspanningslijnen Diepenveen.