Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Nader voorlopig Buig Budget 2021

6.3 Inkomensregeling

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen