Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

De Nieuwe Keizer

0.8 Overige baten en lasten

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

0.8 algemene baten en lasten

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Nieuwe Jaarschijf

0.8 Overige baten en lasten

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Aanpassing uitkomst jaarrekening 2020

0.10 Mutaties reserves

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Weerstandsratio > 1

0.10 Mutaties Reserves

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Storting voor nieuw beleid VJN2021

0.10 Mutaties Reserves

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Begrotingsuitkomst VJN2021

0.10 Mutaties Reserves

Overige afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Putting voor nieuw beleid

0.10 Mutaties Reserves

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Inzet stelpost autonome ontwikkelingen

0.8 Overige baten en lasten

Overige afwijking

Verrekening met algemene middelen