Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Resultaatbestemming

(bedragen x €1.000)

Programma

Onderwerp

Reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Stortingen

Openbare orde en veiligheid

Openbare ruimte Beestenmarkt

Kapitaallasten investeringen

0

200

0

0

0

Leefomgeving

Investering Co-financiering 4e stadsarrangement

Kapitaallasten investeringen

0

250

0

0

0

Herstructurering en vastgoed

Integrale gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling - Centrumschil

250

300

613

613

0

Algemene dekkingsmiddelen

Ratio weerstandresere > 1

Generieke weerstandsreserve

0

986

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Storting voor nieuw beleid VJN 2021

Generieke weerstandsreserve

8.728

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Begrotingsuitkomst VJN 2021

Generieke weerstandsreserve

1.218

401

80

553

0

Saldo Stortingen

10.196

2.137

693

1.166

0

Puttingen

Openbare orde en veiligeheid

Openbare ruimte Beestenmarkt

Kapitaallasten investeringen

0

0

8

8

8

Leefomgeving

Integrale gebiedsontwikkelingen

Gebiedsontwikkeling - Centrumschil

25

25

50

700

0

Herstructurering en vastgoed

Gebiedsmanagement

Gebiedsontwikkeling - Centrumschil

0

100

100

0

0

Herstructurering en vastgoed

Aanvullende expertise

Gebiedsontwikkeling - Centrumschil

0

75

75

0

0

Jeugd en Onderwijs

Marke Zuid school

Kapitaallasten investeringen

0

0

0

0

12

Algemene dekkingsmiddelen

Uitkomst meerjarenbegroting jaarschijf 2025

Generieke weerstandsreserve

0

0

0

0

-1.321

Algemene dekkingsmiddelen

Aanpassing uitkomst jaarrekening 2020

Generieke weerstandsreserve

624

0

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Ratio weerstandresere > 1

Generieke weerstandsreserve *)

0

986

0

0

0

Algemene dekkingsmiddelen

Nieuw beleid VJN 2021

Generieke weerstandsreserve

470

2.573

5.355

230

100

Algemene dekkingsmiddelen

Begrotingsuitkomst VJN 2021

Generieke weerstandsreserve

0

0

0

0

334

Saldo Puttingen

1.119

3.759

5.588

938

-867

Saldo

-9.077

1.622

4.895

-228

-867

*) Zie bijlage 3 Erratum Voorjaarsnota 2021