Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Het nieuwe beleid voor de minimaregelingen en schuldhulpverlening is in ontwikkeling om armoede zoveel mogelijk te voorkomen, met speciale aandacht voor kinderen. Uit de evaluatie van het huidige beleid blijkt dat er verbeterslagen te maken zijn op het gebied van het bereik, de toegang en de dienstverlening. We gaan meer maatwerk bieden om ook voor mensen in de schuldhulpverlening toegang tot minimaregelingen mogelijk te maken.

Bij de schuldhulpverlening blijft het slagingspercentage hoog en lopen doorlooptijden terug. Op het gebied van vroegsignalering en preventie wordt al veel ondernomen, ook in samenwerking met partners (bijvoorbeeld via Geldfit en Moedige Dialoog Salland). Met de verwachte toename van hulpvragen, mede als gevolg van corona, en de wetswijziging waarmee vroegsignalering een wettelijke taak wordt voor de gemeente, is het belang en het slimme gebruik van data (via DeltaView) nog belangrijker. Op basis van deze versterkende aanpak wordt nu het beleid uitgewerkt en financieel vertaald. Als blijkt dat aanvullende investeringen nodig zijn, dan wordt dit (tijdelijk) gedekt uit de coronapakketten van het Rijk, die we als compensatie voor kwetsbare groepen hebben ontvangen. In 2021-2022 komt hier meer duidelijkheid over.