Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Woningbouwopgave

8.1 Ruimtelijke ordening

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Routekaart

8.1 Ruimtelijke Ordening

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Flexwonen

8.3 Wonen en bouwen

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Reserve gebiedsontwikkeling / sub-reserve centrumschil

8.1 Ruimtelijke ordening

Nieuw beleid

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

De Nieuwe Keizer

8.1 Ruimtelijke ordening

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen