Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Deventer straalt geschiedenis en ademt cultuur. Wij vinden kunst en cultuur belangrijk, niet alleen ter verrijking van ons leven, maar ook ter vergroting van onze betrokkenheid bij de samenleving. Een sterk Deventer kan niet zonder een verrijkende culturele programmering, die ons helpt ontspannen, vermaken, verbazen en nadenken. Het uitgangspunt van de Cultuurvisie Boeien en Bloeien is dat Deventer de volle breedte van het culturele speelveld wil ondersteunen en financiële ruimte wil creëren voor het stimuleren van vernieuwende initiatieven. Het besluit van de raad om het Speelgoedmuseum op de huidige plaats te behouden, heeft ertoe geleid dat meerdere financiële problemen, zoals verwoord in het Uitvoeringsprogramma Cultuur, niet zijn opgelost. De coronacrisis heeft de problemen van een aantal instellingen verscherpt.

Met de huidige formatie kunnen de gevraagde taken structureel niet uitputtend en goed uitgevoerd worden. Door tijdelijke inhuur is er weliswaar tijdelijk extra capaciteit, maar continuïteit en specifiek invoeling met het Deventer dna ontbreekt dan. Met de gevraagde inzet wordt daar wel invulling aan gegeven en kunnen we als programmateam de gevraagde realisatie uitputtender en beter waarborgen. Zonder extra formatie ontkomen we er niet aan lastige keuzes te maken over welke lopende projecten (denk aan Burgerweeshuis) we dan niet meer oppakken.

Programma (bedragen x €1.000)

2022

2023

2024

2025

Kunst & cultuur – Advies capaciteit

100

100