Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

De uitkomst van de begroting na de 1e kwartaalrapportage laat het volgende beeld zien:

bedragen x €1.000 (-/- = Nadeel)

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Uitkomst begroting na 1e kwartaalrapportage 2021

8.140

-632

-670

-558

-549