Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Deventer 2040

0.1 Bestuur

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Capaciteit inwoner aan zet

0.2 Burgerzaken

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Versterking kabinet

0.1 Bestuur

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Accountantskosten

0.1 Bestuur

Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Adreskwaliteit

0.2 Burgerzaken

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen