Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Ludgeruskwartier

8.3 Wonen en bouwen

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Gebiedsmanagement

8.3 Wonen en bouwen

Nieuw beleid

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Aanvullende expertise

8.3 Wonen en bouwen

Nieuw beleid

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Reserve Gebiedsontwikkeling / Centrumschil

8.3 Wonen en bouwen

Herschikking

Dekking binnen eigen programma