Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Uitvoering BIBOB

1.2 Openbare orde en veiligheid

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Bodycams handhaving

1.2 Openbare orde en veiligheid

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Inzet duo boa's

1.2 Openbare orde en veiligheid

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Planvorming openbare ruimte Beestenmarkt

2.1 Verkeer en vervoer

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Openbare ruimte Beestenmarkt

2.1 Verkeer en vervoer

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Kamerverhuur

1.2 Openbare orde en veiligheid

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen