Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Marke Zuid School

4.2 Onderwijshuisvesting

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen