Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Cultuurvisie

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Huurcompensatie Deventer Verhaal

5.4 Musea

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen