Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Reserve Gebiedsontwikkeling / sub-reserve Centrumschil

2.1 Verkeer en vervoer en 2.2 Parkeren

Nieuw beleid

Dekking binnen eigen programma

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Klimaatmakelaar

7.2 Riolering

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

DVO Circulus Berkel

2.1 Verkeer en vervoer

Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

DVO HGB

5.7 Openbaar Groen

Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Gratis houden NS fietsenstalling

2.2 Parkeren

Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Meerjarig onderhoud Stadspoortgarage

2.2 Parkeren

Risico

Dekking (nog) niet van toepassing

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Meerjarig onderhoud VRI

2.1 Verkeer en vervoer

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Investering Co-financiering 4e stadsarrangement

Diverse

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen