Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Wijzigingen deze periode

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Vraagafhankelijk vervoer

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Activia

5.2 Sportaccomodaties

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Volume ontwikkeling WMO

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Preventiefonds

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Autonome afwijking

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Buurtmakers

6.2 Wijkteams

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen

Omschrijving

Taakveld

Soort afwijking

Inzet deltabuurt

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Nieuw beleid

Verrekening met algemene middelen