Deze pagina is gebouwd op 06/15/2021 15:35:09 met de export van 06/15/2021 15:26:40

Exploitatie (bedragen x €1.000)

Programma

Besloten via

Lasten

Baten

Saldo

Document

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Begroting 2021

75.844

42.586

-33.258

3e kwartaalrapportage 2020

2.202

2.263

61

4e kwartaalrapportage 2020

270

0

-270

1e kwartaalrapportage 2021

2.230

56

-2.174

Totaal programma

80.546

44.905

-35.641

Reserves (bedragen x €1.000)

Programma

Besloten via

Lasten

Baten

Saldo

Document

Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt

Begroting 2021

0

203

203

4e kwartaalrapportage 2020

0

270

270

Totaal programma

0

473

473